Kommunikation och interaktion

I kursen Hälsopedagogik har vi pratat kommunikation och interaktion. Uppdraget var att två grupper byggde var sin halva av en bro som sedan skulle passa ihop till form och funktion. Många kloka tankar om framgångsfaktorer för gott samarbete kom fram i samtalen efteråt.

Mera bilder på Facebook

Du visar för närvarande Kommunikation och interaktion