För dig som redan nu vet att du vill läsa vidare efter gymnasiet finns de högskoleförberedande programmen. På högskolan tar du eget ansvar och jobbar i längre pass över flera ämnen, därför är de högskoleförberedande programmen upplagda så här:

  • Dina lärare lär dig att självständigt planera och lägga upp ditt arbete.
  • Du har fördjupningsveckor kopplat mot näringslivet.
  • StorsjöGymnasiet jobbar aktivt med att stärka våra kontakter med Mittuniversitet. Detta gör vi för att våra elever ska bekanta sig med universitetsmiljö och upplägg redan under gymnasiet.

Behörighet för Högskoleförberedande program
För att vara behörig till ett högskoleförberedande program krävs att man har godkänt betyg i: svenska/svenska som andra språk, engelska, matematik plus godkänt betyg i ytterligare 9 ämnen, det vill säga 12 ämnen totalt.

För Estetiska programmet (ES) gäller godkänt betyg i vilka 9 ämnen som helst.
För Ekonomiprogrammet (EK) ska 4 av de 9 godkända ämnena vara geografi, historia, samhällsvetenskap och religion.
För Samhällsvetenskapliga programmet (SA) ska 4 av de 9 godkända ämnena vara geografi, historia, samhällsvetenskap och religion.
För Teknikprogrammet (TE) ska 3 av de 9 godkända ämnena vara biologi, fysik och kemi.