Distansundervisning!

Fortsatt delvis distansundervisning! Rev 14/4-2021

Beslut och information om kombination av distans- och närundervisning

StorsjöGymnasiet har i samråd med regionens smittskyddsläkare planerat närundervisning (undervisning på plats på skolan) för kommande veckor enligt följande:

  • Vecka 15–Åk 3 och 1 är på skolan. Åk 2 på distans.
  • Vecka 16–Åk 3 och 2 är på skolan. Åk 1 på distans.
  • Vecka 17–Åk 3 och 1 är på skolan. Åk 2 är på distans.

Nya beslut tas löpande utifrån läget i regionen och påverkas även av eventuella nationella beslut.