Distansundervisning!

Vid en pressträff idag, 2021-01-21, meddelande statsminister Stefan Löfvén att Folkhälsomyndigheten beslutat att undervisningen på distans ersätts från och med måndag den 25 januari med en rekommendation om delvis distansundervisning för gymnasiet.

Enligt Folkhälsomyndigheten är det rådande smittläget fortfarande allvarligt, men när smittspridningen nu avtar något finns det skäl att gradvis återuppta närundervisningen – det vill säga undervisning på plats. Denna justering innebär att det kan se olika ut i regionerna utifrån det lokala smittläget. Den nya rekommendationen gäller fram till den 1 april.

Detta gäller från och med måndag den 25 januari:

  • Vecka 4–5 (25/1 – 5/2) är det fortsatt distansundervisning på samma sätt som vi haft efter jullovet. Det innebär att vi bedriver distansundervisning på heltid med undantag för:
    • Praktiska moment som inte kan skjutas upp
    • Examinationer som inte går att genomföra på distans
    • Elever på introduktionsprogram
    • Elever som är sårbara vid distansundervisning. Ex om man är i behov av särskilt stöd eller inte har förutsättningar att arbeta hemma.

Mentor och lärare planerar med de elever som kan komma ifråga när det gäller att komma till skolan.

  • Från och med vecka 6 (8/2) kommer vi gradvis börja återgå till närundervisning. Hur denna återgång kommer att se ut kommer vi informera om så snart som möjligt. Vi inväntar rekommendationer från vårt regionala smittskydd kring den lokala smittspridningen. Beslut om gradvis återgång kommer därefter tas av skolans ledning.

Information om lektionerna finns i SchoolSoft. Syftet är att minska trängseln i samhället och i kollektivtrafiken för att minska samhällsspridnigen.

Läs mer på denna länk