Cybersäkerhetsutbildningen på StorsjöGymnasiet!

Om utbildningen:
På StorsjöGymnasiet erbjuder vi en spännande och framåtblickande utbildning i cybersäkerhet, tillgänglig genom två innovativa program: El- och energiprogrammet och Teknikprogrammet. Vår utbildning är unikt utformad för att integrera djupgående kunskaper i cybersäkerhet med traditionella ämnen. Genom specialiserade IT-kurser i programmering, webbutveckling och nätverksteknik skapar vi en modern och relevant läroplan som förbereder dig för framtidens utmaningar.

Vad du kommer att lära dig:
Under din gymnasietid hos oss kommer du att utveckla en bred kompetens inom cybersäkerhetsområdet. Vi utforskar allt från hur man skyddar digitala ekosystem till tekniker för att säkert testa och förbättra säkerheten i andras system. Ett kärnelement i undervisningen är etisk hackning, där du lär dig att identifiera och åtgärda sårbarheter i digitala system på ett ansvarsfullt och lagligt sätt.

Praktisk tillämpning och projekt:
Vår utbildning är starkt inriktad på praktisk tillämpning, där du får chansen att dyka in i verkliga scenarier och simuleringar. Några exempel på uppgifter och projekt inkluderar:

Programmering: Utveckla program för säker åtkomst till filsystem och skapa keyloggers för testmiljöer.
Nätverksteknik: Utforska nätverkssäkerhet genom att identifiera och utnyttja nätverksportar, samt konfigurera säkra lokala nätverk.
Webbutveckling: Utveckla strategier för att skydda webbapplikationer och utföra penetrationstester på fiktiva webbplatser.

Din framtid efter StorsjöGymnasiet:
När gymnasiet är klart har våra elever en bra grund till en karriär inom cybersäkerhet. Efterfrågan på denna kompetens är mycket stor inom IT-sektorn och marknaden för cybersäkerhet beräknas till över 100 miljarder dollar. Varför inte bli cybersoldat hos Försvarsmakten? Eller välbetald expert inom IT-säkerhet hos något företag? Möjligheterna kommer att vara fantastiska!

Bli en del av morgondagens cybersäkerhetslösningar på StorsjöGymnasiet – din resa börjar här!

Kontakta vår arbetslagsledare för mer information: johan.naslund@storsjogymnasiet.se

Du visar för närvarande Cybersäkerhetsutbildningen på StorsjöGymnasiet!