El och energielever

Fredagsmorgon på El och Energiprogrammet. Läraren Patrik Urbansson värmer upp eleverna med en Kahoot! En liten detalj är att frågorna bestod av så kallade ”exit-tickets” som eleverna själv har skrivit. Bra repetition under trivsamma former!
Isak S från EEDAT 14 vann Kahooten!

Du visar för närvarande El och energielever