Besök av Parasportförbundet

Idag var Simon Hedström från Parasport Jämtland-Härjedalen på skolan och trollband våra fotbollstvåor med sin berättelse. Han och Zandra Reppe har nu hållit i de två första delarna av elevernas parasport-ledarutbildning. På måndag kör vi vidare med kälkhockey, goalball och rullstolsbasket.

Du visar för närvarande Besök av Parasportförbundet