Teknikprogrammet

Högskoleförberedande program: Teknikprogrammet
Inriktning: Informations- & Medieteknik
Utbildningen finns i två profiler; Allmän eller E-sport (Läs mer)

Poängplan: Allmän (valbar E-sport)

Teknikprogrammet – Informations- & medieteknik

Här läser du mer om vår E-sportprofil.

Teknikprogrammet, med inriktning Informations- och medieteknik, är en högskoleförberedande utbildning för dig som är intresserad av digital kommunikation. Den sker främst genom arbete med datorer och mobila plattformar. Tillsammans med våra företagskontakter får du insikt i hur man arbetar med teknik idag. Du får lära dig kundservice och hur du förbereder dig inför att kunna delta i och arbeta med teknikutveckling i projektform.

Under utbildningen:

  • Får du lära dig grunderna i programmering, webbutveckling och gränssnittsdesign.
  • Betonas teknikens roll och hur den kan användas i samhället.
  • Studeras tekniska processer samt matematikens och naturvetenskapens roll i dessa.
  • Övar du upp en värdefull studieteknik som du kan använda på universitet.

Efter studenten:
Kan du gå vidare till gymnasieingenjör-T4, Tekniksprånget, Yrkeshögskola eller universitet.

Exempel på kurser du läser:

Programmering, Webbutveckling, Gränssnittsdesign, Fysik, Kemi, Teknik, Entreprenörskap.