fbpx

Teknikprogrammet

Högskoleförberedande program: Teknikprogrammet
Inriktning: Informations- & Medieteknik

Se poängplan här!

Teknik i framkant!
Är du intresserad av teknik, datorer och framtiden så är detta programmet för dig. Teknikprogrammet med inriktning informations- och medieteknik är ett högskoleförberedande program som riktar sig till teknikintresserade elever som vill ha möjlighet att studera vidare.
Genom våra företagskontakter kan vi erbjuda eleverna en inkörsport och introduktion för att vara anställningsbar även utan vidare studier.

Branschen efterfrågar programmerare!

Inriktningen informations- och medieteknik ger kunskaper och färdigheter i information, kommunikation och medieteknik. Den behandlar bl a datorkommunikation, programmering, digital media samt webbutveckling.

Programmet ger behörighet till ett brett utbud av utbildningar på högskola eller universitet.

Eleverna har tillgång till en egen bärbar dator med alla programvaror som behövs under studietiden, för att förenkla studierna både i och utanför skolan. Dessa programvaror får även under studietiden användas på elevernas privata datorer för att ytterligare underlätta studierna.

År 1.

Första året lär sig eleverna om teknikutvecklingsprocessens alla delar, från idé och modell till produkt eller tjänst. Detta gör de med praktisk tillämpning av teknik och utveckling inom ett eller flera teknikområden.

Under år 1 jobbar de även med entreprenörskap och företagande. Tittar på villkor med utgångspunkt i innovativa och kreativa processer. Tillhörande kvalitetsarbete te x kvalitetssäkring, mil­jösäkring och riskanalys ingår också. Att läsa och förstå ritningar samt hantera CAD-program är ytterligare delar som erbjuds.

Vi ger en ökad kunskap om teknikens historia och dess utveckling. Dess betydelse för samhället samt introduktion i aktuella utvecklingsområden inom teknik. Få inblick om materials tekniska egenskaper te x termiska, elektriska och mekaniska. Vilka möjligheter och begränsningar som finns utifrån olika användningsområden.

År 2.

Under utbildningens andra år börjar eleverna läsa ämnen som är mer specifikt för den inriktning de valt. Där ingår bl a programmering, dator- kommunikationsteknik och webbutveckling samt elevens val inom programfördjupning.
Eleven får lära sig programmering i populära och aktuella programmeringsspråk. Både från program- och skriptspråk som kompilerande och tolkande språk.

Eleven får arbeta med projekt, både i och utanför skolmiljön. Det ger eleven ökad insikt i entreprenörskap och utvecklingsprocesser. De webbtekniska projekten innefattar bl a design, genomförande och uppföljning.

Vidare utvecklar eleverna sina kunskaper både teoretiskt och praktiskt inom datorteknik. De lär sig ett datorsystems uppbyggnad med komponenter och kringutrustning. De skaffar sig en förståelse för hur man planerar, monterar och driftsätter datorsystem. Även kunskap om mätning, styrning, övervakning och dokumentation ingår.

År 3.

Under det tredje året får eleverna ytterligare möjligheter att utvecklas. Speciellt kring förmågan att ta egna initiativ och entreprenörskap. De gör också sina individuella val samt att gymnasiearbetet skall genomföras under handledning.