Teknik – IT

Teknikprogrammet med inriktningen Informations- och medieteknik är en högskoleförberedande utbildning för dig som är intresserad av digital kommunikation genom datorer och mobila plattformar. Under utbildningen får du lära dig programmering och de programvaror som krävs för att t.ex. skapa egna appar och hemsidor. Under utbildningen kommer du att få lära dig teknikens roll i samhället med hänsyn till miljöfrågor och framtidens teknik samtidigt som du får lära dig de vanligaste programmeringsspråken.
Tillsammans med våra företagskontakter kan vi erbjuda dig insikt i hur man arbetar med teknik idag, kundservice och förbereda dig för att kunna delta i och utveckla arbete med teknikutveckling i projektform.
Därför valde Anton Teknikprogrammet.
Jag tyckte att programmet fokuserade mycket på inriktningen jag valde samtidigt som lärarna alltid alltid gör sitt bästa för eleverna.
Vad är det bästa med ditt program?
Vi har engagerade lärare som personligen bryr sig om ens utveckling. Det känns som att de verkligen vill att alla elever ska lyckas.
Kurserna som jag fortfarande har mycket nytta av och ser fram emot är programmeringskurserna.
Vad kan du säga om din klass?
– Jag tycker vår klass är bra, vi är inte så många men det gör att vi har blivit en bra grupp och alla känner sig inkluderade.
Hur ser du på din framtid?
– Jag ser mig själv fortsätta inom min inriktning och helst av allt jobba med systemutveckling.