Under din studietid vid Storsjögymnasiet finns möjlighet att låna en laptop. För samtliga program gäller PC. Undantaget är Mediaprogrammet där Macbook är arbetsverktyget. För att erhålla en elevdator krävs att elev, tillsammans med vårdnadshavare, skrivit under datorkontraktet som delas ut under terminens första veckor. Nödvändig programvara för genomförande av utbildning finns förinstallerad. Elev ombeds även att säkerhetskopiera filer som sparats på dator. Förslagsvis i molntjänsten OneDrive alt Dropbox. Skolan ansvarar inte för backup.

Skolan har också upprättat några regler kring ägande och användande av dator:

  • Eleven ansvarar oaktat för var och hur datorn och utrustningen förvaras, förutom då eleven förvarar datorn i skolans låsbara datorvalv.
  • Elev har möjlighet att använda datorn för privat bruk och därmed också ta hem den. Om eleven väljer att inte lämna elevdatorn i skolans låsbara datorvalv efter ordinarie skoltid gäller att eleven eller omyndig elevs vårdnadshavare har gällande försäkring, där försäkringsskydd för stulen/ borttappad datorn ingår. En vanlig hemförsäkring täcker normalt inte förlust. En tilläggsförsäkring så kallad ”allriskförsäkring” måste tecknas.
  • Elev eller omyndig elevs vårdnadshavare svarar för de kostnader för självrisk (1000 kr) som uppstår vid förlust av datorn, programvaran eller den tillhörande utrustningen på annan plats än i skolans låsbara datorvalv efter ordinarie skoltid, som inte omfattas av maskingarantier eller försäkringar tecknade av ägaren.
  • Elev eller omyndig elevs vårdnadshavare svarar för de kostnader för självrisk (1000 kr) vid skador av datorn då företagets försäkring hanterar detta och inte hemförsäkringen.
  • Otillåten kopiering av programvara eller användning av otillåten programvara/upphovsrättsligt skyddat material kan medföra ett personligt ansvar gentemot licensgivare/upphovsman.
  • Efter fullgjord utbildning samt att studiebevis uppnås övergår egendomen till eleven. Om utbildningen avbryts i förtid skall datorn återlämnas till Storsjögymnasiet.