Inriktning – Teater

Högskoleförberedande program: Estetiska programmet

Länk till poängplan:

Estetiska programmet – Teater


Estetiska programmet med inriktning teater är en högskoleförberedande utbildning som ger dig kunskaper som möjliggör fortsatta studier inom hela teaterområdet.
Programmet ger även behörighet till ett stort utbud av andra utbildningar på högskola och universitet.

Teaterinriktningen ger dig praktiska färdigheter som gör att du kan producera en teaterpjäs från idé till föreställning. Vi sätter upp egna pjäser och du får lära dig att skriva manus, regissera och att agera på scen inför publik. Du har också möjlighet att arbeta med mask, kostym, ljud och ljus.

Du lär dig också att tolka och analysera pjäser och filmer och får regelbundet gå på olika föreställningar i Östersund med omnejd. På teaterinriktningen arbetar du mycket med din personliga utveckling, blir bra på att kommunicera med andra människor och att tänka kreativt i olika sammanhang.

Vi samarbetar mycket med de andra estetiska inriktningarna genom att göra produktioner tillsammans, bl a teaterföreställningar, musikal och andra konstnärliga projekt. Då har man också möjlighet att prova på de andra estetiska uttrycksformerna, bild & form, media och musik.

Inriktningen teater ska ge fördjupade kunskaper i teater ur olika perspektiv. Den ska utveckla elevernas förmåga att sceniskt gestalta och kommunicera samt att uppleva och tolka såväl andra elevers gestaltningar som professionella teaterföreställningar ur olika perspektiv. Inriktningen ska ge möjlighet att fokusera på något eller några av teaterns uttrycksområden.

Gemensamma produktioner

De gemensamma produktionerna ger våra elever en verklig bild av professionellt ensemblearbete, främjar kreativiteten och fördjupar analysförmågan. I undervisningen utforskas olika tekniker och metoder inom de olika konstarterna och eleverna utvecklar sin kommunikativa förmåga. Stor vikt läggs såväl på individuellt skapande och samarbete.

Lärarna vid StorsjöGymnasiet har lång erfarenhet och kunskap både från scen och utbildning. Lärarna vet vad som krävs i ett framtida yrkesliv som artist. Träning, coachning och individuella utvecklingsplaner är tre viktiga komponenter för den personliga utvecklingen.

Under utbildningstiden får du dessutom besök av gästpedagoger, koreografer, regissörer och föreläsare inom konst, dans, sång, teater, musikal mm. Här får du utveckla ditt skapande, din fantasi och kreativitet, samtidigt som du läser högskoleförberedande kurser.