Inriktning – Bild och form

OBS! Denna inriktning kommer ej starta upp ht 2020. Däremot kommer det erbjudas en bildprofil inom Estetiskaprogrammet, inriktning Estet och media. 

Högskoleförberedande program: Estetiska programmet

Estetiska programmet med inriktning bild & form är en högskoleförberedande utbildning som ger dig kunskaper som möjliggör fortsatta studier inom bland annat konst, design och formgivning. Programmet ger även behörighet till ett stort utbud av andra utbildningar på högskola och universitet.

Du får under din utbildning utveckla ditt eget konstnärliga uttryck genom att teckna, måla och arbeta med form på olika sätt, både digitalt och med traditionell teknik. Vi arbetar med akryl- olje- och akvarellmåleri samt screentryck och grafik. Du får också lära dig att tolka och analysera konst i olika sammanhang och miljöer. Vi går regelbundet på aktuella utställningar i Östersund med omnejd.

Vi jobbar med digital portfolio där du samlar dina verk som du skapar under din utbildning. Alla elever får sin egen dator med de programvaror som behövs inom området. Mycket samarbete sker också med de andra estetiska inriktningarna. Detta genom att göra produktioner tillsammans såsom teaterföreställningar, musikal och andra konstnärliga projekt.

Då har man också möjlighet att prova på de andra estetiska uttrycksformerna, dans, musik och teater.

Inriktningen bild och formgivning ska ge dig fördjupade kunskaper i två- och tredimensionella bildframställningstekniker. Den ska utveckla din förmåga att uttrycka sig och kommunicera visuellt samt att uppleva, tolka och reflektera över visuella uttryck ur olika perspektiv. Bild och form ska även ge dig kunskaper om det breda bildområdet samt dess tillämpningar och kombinationsmöjligheter i den mångskiftande visuella kulturen. Till sist ska inriktningen dessutom ge möjlighet att fokusera på någon eller några delar av bildområdet.

Gemensamma produktioner

De gemensamma produktionerna ger våra elever en verklig bild av professionellt ensemblearbete, främjar kreativiteten och fördjupar analysförmågan. I undervisningen utforskas olika tekniker och metoder inom de olika konstarterna och eleverna utvecklar sin kommunikativa förmåga. Stor vikt läggs såväl på individuellt skapande och samarbete.

Lärarna vid StorsjöGymnasiet har lång erfarenhet och kunskap både från scen och utbildning. Lärarna vet vad som krävs i ett framtida yrkesliv som artist. Träning, coachning och individuella utvecklingsplaner är tre viktiga komponenter för den personliga utvecklingen.

Under utbildningstiden får du dessutom besök av gästpedagoger, koreografer, regissörer och föreläsare inom konst, dans, sång, teater, musikal mm. Här får du utveckla ditt skapande, din fantasi och kreativitet, samtidigt som du läser högskoleförberedande kurser.