StorsjöGymnasiet – en öppen skola med förberedelse och beredskap

Information till elever och vårdnadshavare angående råd och rekommendationer för att minska smittspridningen av covid-19.

OBS!! Reviderad text 2 oktober. 

Folkhälsomyndigheten har gått ut med nya restriktioner. Det gäller att familjemedlemmar (ej förskole- och grundskolebarn) ska stanna hemma om annan i familjen har testats positivt för Covid-19. De betraktas då som möjliga sjukdomsfall. De kommer att kontaktas av smittskyddsenheten och bli guidad i vad som gäller.

Läs mer på länken nedan.

https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/oktober/personer-som-bor-med-smittade-av-covid-19-ska-betraktas-som-mojliga-fall/

Vad gäller under höstterminen 2020?

* Schema
Lektionerna sker enligt ordinarie schema. Detta gäller även mentorstid och studielektioner

* Lektioner och mentorstid
Alla lektioner och mentorstider äger rum på skolan eller utifrån lärare/mentors instruktioner. Upplägg, information och arbetsmaterial finns på Schoolsoft.
Om du har milda symtom (hosta eller snuva) ska du sjukanmäla dig och inte komma till lektionerna eller mentorstiderna.

* Luncher
Skollunch serveras som vanligt i matsalen. Följ de nya rutiner som finns i matsalen. Vi kommer ha personal i matsalen som du kan fråga om du är osäker.
Det är mycket viktigt att du äter skollunch på den tid som finns på ditt schema!

* Elevens ansvar
Du måste ta med din skoldator, laddare och övrigt skolmaterial som du behöver när du går hem efter skoldagen! Om du är hemma med milda symtom och kan delta i viss distansundervisning enligt din lärares instruktioner, så är det ditt ansvar att förbereda dig med information och material som ligger på Schoolsoft.

* Frånvaro
Om du har förkylningssymptom ska du sjukanmäla dig och stanna hemma. Vårdnadshavare anmäler om du är under 18 år.

* Om du blir sjuk under dagen
Om du insjuknar under skoldagen ska du omedelbart ta dig hem. Meddela detta till vårdnadshavare (om du är under 18 år) och mentor. Om du inte kan ta dig från skolan omedelbart kontaktar du skolsköterska eller mentor.

* Löpande information.
Det finns en osäkerhet kring vad som kommer hända under hösten med smittspridningen av covid-19. Se till att du är uppdaterad med den senaste informationen. Vi uppdaterar regelbundet vår information på SchoolSoft och vår hemsida www.storsjogymnasiet.se kring den aktuella situationen.

Följ råd och rekommendationer
För att skolan ska fortsätta att vara öppen samt att vi tillsammans kan förhindra smittspridningen är det mycket viktigt att du tar ett personligt ansvar och följer ALLA råd och rekommendationer som kommer från Folkhälsomyndigheten, rektor samt lärare/mentor. Stanna hemma om du är sjuk, hålla avstånd samt tvätta händerna. Om du som elev tillhör en riskgrupp ber vi dig ta kontakt med din mentor eller rektor så fort som möjligt.