fbpx

Estetiska programmet

Högskoleförberedande program: Estetiska programmet
Inriktningar: Musik, teater, bild & form samt estetik & media

Fyra olika inriktningar

Estetiska programmet är ett högskoleförberedande program, välj mellan inriktningarna musik, teater, bild & form eller estetik & media. Exempel på yrken som du kan fortsätta läsa till efter dina gymnasiala studier är: Arkitekt, designer, fotograf, bildpedagog, journalist, musiker eller varför inte lärare.

Du får skapa, uppleva samt tolka konst och kultur!

Kreativitet, nyfikenhet, kommunikation, samspel samt förmåga till eget skapande och framförande är centralt i utbildningen.

Vidare får du lära dig att ta ansvar för ditt eget arbete, hantera och värdera stora mängder information samt belysa frågor ur olika perspektiv. Att hantera digitala verktyg och medier finns också som en del i utbildningen. Allt för att förbereda dig på bästa sätt inför framtiden!

Gemensamma produktioner

De gemensamma produktionerna ger våra elever en verklig bild av professionellt ensemblearbete, främjar kreativiteten och fördjupar analysförmågan. I undervisningen utforskas olika tekniker och metoder inom de olika konstarterna och eleverna utvecklar sin kommunikativa förmåga. Stor vikt läggs såväl på individuellt skapande och samarbete.

Lärarna vid StorsjöGymnasiet har lång erfarenhet och kunskap både från scen och utbildning. Lärarna vet vad som krävs i ett framtida yrkesliv som artist. Träning, coachning och individuella utvecklingsplaner är tre viktiga komponenter för den personliga utvecklingen.

Under utbildningstiden får du dessutom besök av gästpedagoger, koreografer, regissörer och föreläsare inom konst, dans, sång, teater, musikal mm. Här får du utveckla ditt skapande, din fantasi och kreativitet, samtidigt som du läser högskoleförberedande kurser.

De olika inriktningarna

Inriktningen bild och formgivning ska ge fördjupade kunskaper i två- och tredimensionella bildframställningstekniker. Den ska utveckla elevernas förmåga att uttrycka sig och kommunicera visuellt samt att uppleva, tolka och reflektera över visuella uttryck ur olika perspektiv. Inriktningen ska ge kunskaper om det breda bildområdet samt dess tillämpningar och kombinationsmöjligheter i den mångskiftande visuella kulturen. Inriktningen ska dessutom ge möjlighet att fokusera på någon eller några delar av bildområdet.

Inriktningen musik ska ge fördjupade kunskaper i musik från olika tider och kulturer. Den ska utveckla elevernas musikutövande och konstnärliga skapande samt förmåga att uppleva och tolka musik ur olika perspektiv. Inriktningen ska ge möjlighet att fokusera på något musikområde.

Inriktningen teater ska ge fördjupade kunskaper i teater ur olika perspektiv. Den ska utveckla elevernas förmåga att sceniskt gestalta och kommunicera samt att uppleva och tolka såväl andra elevers gestaltningar som professionella teaterföreställningar ur olika perspektiv. Inriktningen ska ge möjlighet att fokusera på något eller några av teaterns uttrycksområden.

Inriktningen estetik och media ska ge fördjupade kunskaper i digitala medier ur ett estetiskt perspektiv. Den ska utveckla elevernas förmåga att kommunicera med digitala verktyg. Ljud, bilder och berättande står i centrum. Inriktningen ska ge eleverna möjlighet att uppleva, tolka och reflektera över digitala uttryck ur olika perspektiv samt möta, använda och skapa digitala produkter. Inriktningen ska dessutom ge möjlighet att fokusera på något digitalt medium.