Elevhälsoarbetet ska framförallt vara förebyggande och ha en hälsofrämjande inriktning i all verksamhet på StorsjöGymnasiet.

Elevhälsans arbete innebär bland annat:
– nära samarbete med arbetslag och mentorer och därmed kännedom om elevernas arbetsmiljö och situation
– snabba insatser vid behov
– stödjande samtal med elever och föräldrar I elevhälsoteamet (EHT) ingår:

Rektor
Johanna Åkerdal
Epost: johanna.akerdal
Skolsköterska
Ulrika Wikberg
Epost: ulrika.wikberg
Specialpedagog
Katarina Perman
Epost: katarina.perman
Studie-och yrkesvägledare
Ulla Hallström
Epost: ulla.hallstrom
Kajsa N
Bitr rektor
Mathias Larsson
Epost: mathias.larsson
Kurator
Kajsa Ångström
Epost: kajsa.angstrom

Elever på StorsjöGymnasiet har tillgång till medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska kompetenser. Vid behov finns även skolläkare och skolpsykolog att tillgå.