Ekonomi – Ekonomi

Ekonomiprogrammet med inriktning ekonomi är ett högskoleförberedande program som har profilerna Allmän, Fotboll och Innebandy. Programmet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi och matematik. Programmet kommer att fördjupa dina kunskaper inom företagsekonomiska områden som redovisning, kalkylering, marknadsföring men också ledarskap och organisation. Du kan antingen läsa enbart ekonomi som din inriktning eller koppla programmet till de idrottsakademier vi erbjuder. Under din utbildning kommer du jobba med projekt i nära samarbete med företag runt om i länet och omsätta dina teoretiska kunskaper i praktiken.
Därför valde Andrea Ekonomiprogrammet
– Jag valde StorsjöGymnasiet för att man både kommer lärarna men också andra elever närmare eftersom det är en mindre skola.
Sedan valde jag programmet för att jag ville lära mig mer om marknadsföring och företagsekonomi.
Vad är det bästa med ditt program?
– Det bästa med ekonomiprogrammet är att man får lära sig saker som man kommer ha nytta av i yrkeslivet men också som privatperson. Sen är det bara ett plus att ekonomiprogrammet är en brett program.
Vad inom kurserna har intresserat dig mest?
– Främst marknadsföringen genom att det är en sån viktig del i hur man kan bygga upp ett företag. Ett bra citat som förklarar marknadsföring enligt mig är ”Syns man inte finns man inte”.
Vad tycker du om klassen?
– Det som är bra är att vi inte är så många och man som klass kan få en helt annan relation till varandra men sen får man också mer lärartid och det är lättare att få den hjälp man själv behöver.
Vad vill du göra i framtiden?
– Driva mitt eget företag.