Barn- och fritid – Fotboll

Inriktningen Fritid och Hälsa har profilerna Fotboll och Innebandy. Profilerna drivs i samarbete med JFA – Jämtlands fotbollsakademi och JIA – Jämtlands innebandyakademi. Du som elev erbjuds upp till nio timmars träning och teori per vecka. Programmet är ett yrkesprogram som syftar till att ge eleverna en ökad förståelse för barn och ungdomar samt vuxnas utveckling och erfarenheter.
Därför valde Anton Barn- & fritidsprogrammet
– Jag valde programmet för att jag gillar att jobba med barn och ungdomar och se dem utvecklas. Jag vill också lyfta blocktiden som innebär längre lektionspass som innebär att man får det mest gjort på lektionstid och inte behöver ha med massa läxor hem.
Vad är det bästa med ditt program?
– De bästa är att det är mycket praktik vilket gör att man får vara närmare en arbetsplats och får riktig erfarenhet av arbetslivet. Jag har dessutom en underbar klass!
Vilken kurs har gynnat dig mest?
– Den kurs jag sett fram emot mest är psykologi, för det är fascinerande och lärorikt. Något jag tror det går att ha stor hjälp utav i framtiden.
Vad ser du dig själv jobba med i framtiden?
– Jobba inom området barn och fritid. Det kan vara idrottsledare, tränare eller att jobba på en skola. Men man vet aldrig vart man hamnar!

Till sist vill jag också poängtera att jag älskar vår fotbollsakademi, JFA!