Info covid-19

Storsjögymnasiet följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer, samt har ett nära samarbete med regionens smittskyddsenhet. Från och med höstterminen 2020 bedrivs undervisningen i skolans lokaler, dock med vissa restriktioner för att minska smittspridning. Vi följer noga den utveckling som sker.

De viktigaste grundbultarna för att förhindra smittspridning:

  • Stanna hemma vid minsta förkylningssymtom såsom tex feber, halsont, hosta, ledvärk, snuva.
  • Tvätta händerna regelbundet.
  • Hålla avstånd
  • Provtagning vid symtom

Vi försöker se till att eleverna håller avstånd genom att inte samla fler elever än nödvändigt i ett klassrum. Bänkarna har dragit isär för att öka avstånden. I möjligaste mån försöker vi att se till att samma elever sitter tillsammans för att minska smittspridning.

Raster hålls på olika tider för att minska antalet elever i korridorerna. Även lunchtider har spridits ut för att minska trängsel i matsalen. Matsalen har egna rutiner för att förhindra smittspridning.

Tvål och vatten finns på alla toaletter. Handsprit finns tillgängligt då tvål och vatten inte finns tex idrotten.

Vid positivt svar på Covid-19 test skall elev/personal vara hemma minst 7 dygn sedan första symtom och dessutom måste man ha känt sig pigg och frisk och utan feber i två dygn. Om man följt dessa regler med fortfarande har lite hosta eller är lite snorig behöver man inte vara hemma längre.

Vid negativt svar på Covid-19 test kan man gå tillbaka till skolan så snart man känner sig frisk och pigg och inte har någon feber.

Om man varit sjuk och inte tagit något Covid-19 test kan man gå tillbaka till skolan när man varit helt frisk i 2 dygn. Om man känner sig frisk men fortfarande har lite hosta eller är lite snorig ska det ha gått minst 7 dygn sedan man först blev sjuk, och man måste ha känt sig helt frisk i minst 2 dygn.

Insjuknar en elev eller personal under skoldagen skall denne gå hem omedelbart.

Skolan städas regelbundet enl ny rutin och alla ytor såsom bänkar, stolar och handtag rengörs mellan varje klass.