Specialpedagog

Jag organiserar, skapar förutsättningar samt hittar former för att alla elever ska få möjlighet att nå sina personliga mål med studierna.

Jag finns som resurs för elever, lärare och övriga yrkesgrupper på StorsjöGymnasiet.

Katarina

Katarina Perman
Specialpedagog
Finns på plan 4
063-554 11 72
katarina.perman@storsjogymnasiet.se