Synpunkter och klagomål

Du kan skicka in synpunkter och klagomål som berör vår gymnasieskola och utbildning.

Klagomål får skickas in anonymt, men om du lämnar namn och adress, telefon eller e-postadress, kommer vi att kunna meddela dig hur dina klagomål tas om hand.

Rubrik ärende (obligatorisk)

Beskriv ditt ärende (obligatorisk)

Ditt namn

Ditt telefonnummer

Din epost

 

Andra alternativ
Du kan även skicka klagomål till info@storsjogymnasiet.se eller ringa till oss på 063-554 11 74

Övriga telefonnummer hittar du under rubriken – kontakta oss