Elevhälsa

Elevhälsoarbetet ska framförallt vara förebyggande och ha en hälsofrämjande inriktning i all verksamhet på StorsjöGymnasiet.
Elevhälsans arbete innebär bland annat:
– nära samarbete med arbetslag och coacher och därmed kännedom om elevernas arbetsmiljö och situation
– snabba insatser vid behov
– stödjande samtal med elever och föräldrar

I elevhälsoteamet (EHT) ingår:

 

9 38
Rektor

Johanna Åkerdal

Mail: johanna.akerdal

Skolsköterska

Ulrika Wikberg

Mail:ulrika.wikberg

Specialpedagog

Katarina Perman

Mail: katarina.perman

Studie-och yrkesvägledare

Ulla Hallström

Mail: ulla.hallstrom

1_16
Tf bitr rektor

Alee Farrohi

Mail:alee.farrohi

Kurator

Kajsa Norrman

Mail: kajsa.norrman

Eleverna på StorsjöGymnasiet har tillgång till medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska kompetenser.Vid behov finns även skolläkare och skolpsykolog att tillgå